انجام کلیه امور چاپ و نشر و تکثیر

سایت فروش فایل

نمایشگاه کتاب تهران

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
کارگر عمومی اسکلت ساز

کارگر عمومی اسکلت ساز

این مجموعه که با عنوان کارگر عمومی اسکلت ساز به شما دوستان عرضه می گردد شامل اطلاعات مهم در این رشته به همراه مجموعه ای از آزمون و پاسخ می باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
کارگر عمومی سنگ کار درجه 3

کارگر عمومی سنگ کار درجه 3

این کتاب که تحت عنوان کارگر عمومی سنگ کار خدمتتان ارائه می گردد شامل مجموعه ای از اطلاعات مهم و کلیدی به همراه مجموعه سوالات می باشد. که جهت آزمون های فنی و حرفه ای مناسب می باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
راهنمای گردشگری عمومی

راهنمای گردشگری عمومی

این کتاب که تحت عنوان  راهنمای عمومی گردشگری به شما عزیزان ارائه شده است حاوی اطلاعات مفیدی در زمینه  ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻔﺮ و اﻧﻮاع ﮔﺮدﺷﮕﺮی،  آداب و رﺳﻮم و ﺳﻨﻦ و ﻗﻮﻣﻴﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر، ﺷﻨﺎﺧﺖ روﺣﻴﺎت ﻣﻠل،  وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﺗﺎرﻳﺨﻲ و جغرافیایی و معماری اﻳﺮان، ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮ ی و .... می باشد که در قالب یک کتاب در  اختیارتان قرار داده  است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
کتاب آرایش و پیرایش زنانه

کتاب آرایش و پیرایش زنانه

این کتاب دارای حدود 20 فصل با موضوعاتی چون:

ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آراﯾﺸﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ

ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻣﻮﻫﺎ (ﮐﻮپ)

ﺣﺎﻟﺖ دادن ﻣﻮﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه

ﺣﺎﻟﺖ دادن ﻣﻮﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ (ﺷﯿﻨﯿﻮن)

ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ازﻣﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ آراﯾﺸﯽ

رﻧﮓ ﮐﺮدن ﻣﻮ

ﻣﺶ ﮐﺮدن

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نقاشی روی بدن(جلد اول)

نقاشی روی بدن(جلد اول)

این کتاب که تحت عنوان  نقاشی روی بدن به  شما عزیزان عرضه می شود به ارائه اطلاعاتی مفید در زمینه نقاشی روی بدن و همچنین  آموزش  آن پرداخته که در قالب یک کتاب در اختیارتان قرار داده  است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هنر و ادبیات در ایران باستان

هنر و ادبیات در ایران باستان

این کتاب که تحت عنوان  هنر و ادبیات در ایران باستان  به  شما عزیزان عرضه می شود به ارائه اطلاعاتی مفید در زمینه هنر و ادبیات ایران در دوره های مختلف   پرداخته که آن را  در قالب یک کتاب در  اختیارتان قرار داده ایم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
کارگر عمومی گچ کار ساختمان درجه3

کارگر عمومی گچ کار ساختمان درجه3

این کتاب که تحت عنوان کارگر عمومی گچ کار درجه  3 ارائه  شده است .مجموعه ای  است  که شامل نکات و اطلاعات کلیدی و چندین  دوره آزمون فنی و حرفه ای
و همچنین نمونه سوال می باشد که  به شما علاقمندان ارائه گردیده است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نقاشی روی بدن(جلد دوم)

نقاشی روی بدن(جلد دوم)

این کتاب که تحت عنوان  نقاشی روی بدن به  شما عزیزان عرضه می شود به ارائه اطلاعاتی مفید در زمینه نقاشی روی بدن و همچنین  آموزش  آن پرداخته که در قالب یک کتاب در اختیارتان قرار داده  است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
آزمون های اختصاصی کنکور علوم ریاضی

آزمون های اختصاصی کنکور علوم ریاضی

این کتاب که از سری مجموعه کتب کلید آزمون است شامل  چندین دوره آزمون اختصاصی کنکور داخلی و خارجی  سراسری علوم  ریاضی به همراه پاسخ می باشد .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
logo-samandehi
logo-samandehi